GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR

GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR

Gerontološki centar "Sombor" je institucija od posebnog društvenog interesa, koja se bavi socijalnom zaštitom penzionera i svih starih lica.

Kako kažu podaci ahrivske građe, koreni ove institucije datiraju još iz prve polovine 18. veka, a prekretnicu u zbrinjavanju lica u stanju socijalane potrebe predstavljao je Centralni zakon Austijske monarhije, donet 1745. godine, koji reguliše mediko-socijalne odnose, a posebno obavezu osnivanja i finansiranja domova koji su zbrinjavali sirotinju. Kako je vreme prolazilo tako je i ova ustanova doživljavala svoju transformaciju. 29. juna 1955. godine Narodni odbor Gradske opštine Sombor osniva "Dom za stare i penzionere", koji je bio smešten u veoma staroj i trošnoj zgradi u Ulici Bela Goluba. 1984. godine izgrađen je "Dom penzionera", a posle dve godine, 1986. i "Dom za negu i stara lica" na Kanalu, u koje su preseljeni i useljeni novi korisnici. 1990. godine prava osnivača ustanova socijalne zaštite preuzima Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i tada dobija naziv Gerontološki centar "Sombor". Danas je u oba objekta ovog Centra smešteno 320 korisnika. U "Domu penzionera" 100, a u "Domu za negu i stara lica" 220 korisnika. Veliki deo korisnika su nepokretnih ili polupokretnih, a manji deo ih je pokretnih.

"Dom penzionera" je objekat hotelskog tipa, koji nudi visok nivo konfora svojim korisnicima. U 75 garsonjera i 25 dvosobnih apartmana, smešteno je 100 korisnika, fizičkih i mentalno zdravih osoba.

U "Domu za negu i stara lica" okruženim prostranim zelenim površinama i voćnjakom, smešteno je 220 korisnika, od toga oko 100 u stacionarnim sobama. Od 1995. godine u našem Centru smešteno je 80-tak izbeglih i prognanih starih lica.

Domski kapaciteti su uglavnom popunjeni, ali uvek se može naći poneko mesto, za smeštaj stare i obolele osobe.

Pored mnoštva usluga koje, stotinu zaposlenih u oba Doma, pruža svojim korisnicima, tri su osnovne: smeštaj korisnika, njihova ishrana i zdravstvena zaštita sa rehabilitacijom.

Svim korisnicima obezbeđena su najmanje tri obroka, a za dijabetičare - posebni obroci i užina. Hrana je veoma kvalitetna i potpuno je u skladu sa normativima ishrane korisnika u ustanovama socijalne zaštite. Jednom mesečno, potvrda kvaliteta obroka koji se spremaju, dobija se i od Zavoda za zdravstvenu zaštitu u Somboru.

Osnovnu zdravstvenu zaštitu i negu korisnici dobijaju u jednom ili drugom Domu, zavisno gde su smešteni, a specijalističku u Zdravstvenom centru "Dr. Radivoj Simonović". Od nedavno, stvoreni su uslovi u Centru za rad i fizioterapeuta. Uz maksimalno angažovanje 24 časa, 36 medicinskih tehničara i negovateljica, zdravstvena zaštita i rehabilitacija korisnika je potpuna i efikasna. Svim korisnicima Gerontološkog centra "Sombor" pruža se mogućnost da kroz radnu i okupacionu terapiju ispolje svoje interesovanje, sposobnosti i znanje, a u slobodno vreme za njih se organizuju različite kulturno-zabavne manifestacije, posete, izleti i drugo.

Pored usluga koje se pružaju korisnicima smeštenim u Domovima, obolelim starim licima pružamo usluge u njihovim stanovima, putem oblika rada "Pomoć u kući". "Servis hrane", "Servis pranja rublja", "Gerontološki šah klub", "Kuhinja Crvenog krsta", samo su neki od vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite starih lica koje realizuje Gerontološki centar "Sombor".

Ugostiteljstvo i smeštaj "B" kategorije, za prolazne goste, su dodatna delatnost ove Ustanove. Smeštajni kapacitet je 50 ležajeva u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, te apartmanima. Pored pansionskih gostiju, u dve prijatno uređene sale, organizuju se prijemi, banketi, poslovni ručkovi, maturske svečanosti, proslave rođendana i krštenja, kao i svatovska slavlja i dr. Česti gosti su sportski klubovi i pojedine reprezentacije Jugoslavije i inostrane, jer se u neposrednoj blizini "Doma penzionera" nalaze sportski tereni, a ni Gradska hala i bazeni nisu daleko.

Uz velika zalaganja, napore i odricanja svih zaposlenih, ovaj Centar nudi visok konfor i standard svojim korisnicima, ali i prolaznim gostima, koji se često vraćaju i upućuju pohvale i komplimente na odnos osoblja prema njima, na smeštaj, ishranu i druge ugostiteljske usluge koje "Dom penzionera" pruža.

Gerontološki centar Sombor

DOM ZA NEGU I STARA LICA
DOM ZA NEGU I STARA LICA

„Dom za negu i stara lica“ izgradjen je u oazi zelenila, na Apatinskom putu pored Kanala....

DOM PENZIONERA
DOM PENZIONERA

„Dom penzionera“ je objekat visokog standarda u kome su smeštena psihički i fizički relativno,...

GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR
GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR

Gerontološki centar "Sombor" je institucija od posebnog društvenog interesa, koja se bavi...